Google gaat in de komende jaren geleidelijk artificial intelligence technologie toevoegen waardoor Google gebruikers niet meer persoonlijk op social media berichten hoeven te reageren. Dat gaan Google robots voor ze doen. Betekent dit het einde van de sociale media?

Lees verder chevron_right
Binnenkort presenteert minister Kamp (EZ) zijn beleidsbrief over identificatie methoden en leeftijd verificatie. De hoop van brancheorganisatie Thuiswinkel.org is dat hiermee ook de eID zal worden voorgesteld welke met name uitkomst biedt voor webwinkels en klanten.

Lees verder chevron_right
Corporate mobile apps houden de gemoederen tegenwoordig behoorlijk bezig, nog meer dan bij de cloud al het geval was. In veel organisaties heerst de gedachte dat men iets met mobile moet doen. Als de functionele wensen bekend zijn, worden vervolgens de technische aspecten afgewogen en tegen het...

Lees verder chevron_right
Inmiddels is iedereen wel doordrongen van het belang van sociale media voor retailers. Consumenten gebruiken in ruim 70% sociale media bij verkoopsbeslissingen. Maar liefst 90% van deze consumenten oriënteert zich online. Bureau Fidelta denkt dat de komende jaren, in bijvoorbeeld Australië, meer...

Lees verder chevron_right
Ruim 14 maanden na het ingaan van de cookiewetgeving lijkt deze wetgeving alweer op de schop te gaan. De cookiewet verbiedt internetbedrijven zonder expliciete toestemming vooraf cookies te plaatsen ten behoeve van het maken van klantprofielen. Europarlementariër Jan Phillip Albrecht is kartrekker...

Lees verder chevron_right
Steeds vaker maken bedrijven gebruik van sociale netwerken: zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Dit doen zij voornamelijk om hun klantrelaties en hun bedrijfsimago te optimaliseren. Toch zijn deze media niet altijd voldoende omdat ze te beperkt zijn. Een relatief nieuw fenomeen, dat hier op...

Lees verder chevron_right
Dat het merendeel van banen online gevonden wordt zal niet echt verrassen. Opvallend is echter wel dat recruiters daarbij nog nauwelijks, 16 procent, gebruik maakt van advertenties en content geschikt voor mobiele platforms. Dit is een gemiste kans, 33 procent van de banenadvertenties wordt op...

Lees verder chevron_right
Het online aanvragen van herhaalrecepten geschiedt bij 1 op de 3 websites van huisartsen en apotheken onbeveiligd. Dit concludeert privacy waakhond CPB na een onderzoek onder 150 websites van huisartsen en apotheken.

Lees verder chevron_right
Goede SEO specialisten zijn als automonteurs. Je moet er van op aan kunnen dat ze alle laatste technologische snufjes kennen, jouw site kunnen repareren als dat nodig is en je niet belazeren met de nota. Deze infographic laat zien dat SEO diensten zeer uiteenlopen en dat de Europese SEO...

Lees verder chevron_right
Bij de Open Universiteit is de gratis online cursus E-learning gestart. De cursus is een MOOC, oftewel een Massive Online Open Course. MOOC’s zijn gratis online cursussen waarvoor geen vooropleiding nodig is en die geen limiet kennen wat betreft het aantal deelnemers.

Lees verder chevron_right
close