Teamwork Portal Voorwaarden

Voor wie

De Teamwork Portal is ontworpen voor organisaties in de zorg, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. De gratis probeertermijn heeft tot doel om de Teamwork Portal functionaliteit in een realistische werkomgeving te laten gebruiken en deze ervaring te delen met zoveel mogelijk professionals in de genoemde doelgroepen. 

Aanvraagprocedure

Na de probeertermijn zal PortalCMS een passend voorstel op maat maken waarmee een betaalde voortzetting mogelijk wordt. De PortalCMS directie behoudt zich het recht voor om aanvragen voor een probeertermijn af te wijzen. Dit zal via e-mail met de aanvrager worden gedeeld zonder verplichting van opgaaf van redenen.

Gebruik en Misbruik

Op deze dienst is een zogenaamde 'fair use policy' van kracht. Bij constatering van ongewenst gebruik zoals het overmatig gebruik van de opslagcapaciteit, wordt de contactpersoon van de Teamwork Portal, ookwel de team admin, hierover ingelicht, waarna de team admin de gevraagde aanpassingen kan doen.

Bij herhaald negeren van de gevraagde aanpassingen, kan de betreffende Teamwork Portal tijdelijk onbereikbaar worden gemaakt.

Overmatig gebruik van de opslagcapaciteit is ter beoordeling aan de PortalCMS directie, die een richtlijn hanteert dat het totaal aan opgeslagen MB's niet meer bedraagt dan het dubbele van het gemiddelde.

Aansprakelijkheid

De PortalCMS directie accepteert geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik of verlies van data en behoudt zich het recht voor om de dienst op enig moment te beëindigen met een redelijke opzeggingstermijn.

Aanvullende Voorwaarden

Voor het overige geldt dat op alle PortalCMS dienstverlening de PortalCMS Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Op verzoek worden deze via e-mail toegezonden.

 

Zoek op trefwoord

close