Strategische keuzes en plan van aanpak

Strategische keuzes en plan van aanpak

Neem de volgende aspecten mee in uw strategische keuzes:

 

 • Effectiviteit: informatie- en interactiediensten die in diverse componenten te vinden zijn, verhogen de effectiviteit van de eindgebruiker en daarmee de totale organisatie.
 • Kwaliteit: informatie- en interactiediensten zijn actueel, accuraat, relevant en 7/24 beschikbaar.
 • Toegankelijkheid: het portaal is voor zowel de aanbieder als de afnemer van de informatie transparant, kristalhelder en intuïtief.
 • Flexibiliteit: het portaal is in zijn opbouw en inhoud lenig genoeg om alle geledingen binnen en buiten de organisatie te bedienen en mee te groeien met het gebruik.
 • Variëteit: het portaal is in staat maatwerk te leveren op het niveau van de eindgebruiker.
 • Het onderhavige plan van aanpak geeft concreet invulling aan deze visie en gaat primair uit van de geprefereerde bouwmethode: modulair, herhaalbaar en schaalbaar.

 

Plan van Aanpak parallelsporen

Technische omgeving

 • Ontwikkeling Plan van Eisen
 • Ontwikkeling technische infrastructuur
 • Ontwikkeling beheersorganisatie en instrumentatie


Vormgeving

 • Ontwikkeling creatieve randvoorwaarden (pitch)
 • Uitwerking eerste idee
 • Uitwerking eerste definitief concept
 • Realisatie vormgeving
 • Inbedding
 • Projectorganisatie
 • Formatie begeleidingsgroep
 • Formatie deelprojectgroepen

 

Overweeg een multidisciplinaire projectgroep

 

 • Communicatie ("intranet moet meer zijn dan een magazine uitgeven")
 • ICT Beheer ("zorg dat zij onderdeel zijn van de verandering")
 • Vertegenwoordiging directie ("maak hen betrokken en verantwoordelijk")
 • HRM/PZ ("als de beoogde gastheer/vrouw van het intranet")
 • Projectleider intern ("kent de organisatie en technologie")
 • Projectleider extern ("vreemde ogen dwingen")

 

Kies voor een raamwerk (en niet voor 1 softwarepakket)

Een raamwerk stelt u in staat om diverse applicaties gebaseerd op meer dan 1 technologie te verweven tot een consistent beheerbaar geheel.

 

Zorg voor projectverankering

 • Maak PvA intranet integraal onderdeel van ICT strategie.
 • Maak de directie (RvB) eigenaar en opdrachtgever.
 • Communiceer periodiek en concreet met RvB en de organisatie.

 

Bedenk vooraf concrete voorbeelden

 • In het geval van een onderwijsinstelling zou dat de volgende lijst van voorbeelden kunnen zijn:
 • Doelgericht communiceren met (potentiële) studenten, collega's en partnerbedrijven.
 • Actuele en relevante lokatie- en opleidinginformatie op uw website door efficiënt content management bij de bron (lokatie- en opleidingsmanagers).
 • intranet als virtuele werkplaats voor studenten en medewerkers: toegang tot gepersonaliseerde opleidingsgerelateerde informatie en diensten zoals lesroosters, cijferlijsten en locatienieuws.
 • Intranet als technologieraamwerk: gestroomlijnde toegang tot externe functionaliteit zoals Electronische LeerOmgevingen met single logon en besparing op softwarelicenties.
 • Intranet als bakermat voor uw maatwerktoepassingen, zoals de verwerking van aanmeldingen, workflow (bijv. praktijkexamens bij kenniscentra), stageplaatsen, synchronisatie met databases (bijv. Icaris).
 • Bekostiging en Return on Investment: zet het intranet voor een paar euro per jaar op de boekenlijst voor studenten.

 

date_range Gepubliceerd op 11-12-2009 00:00
person Jan-Willem Reijsenbach
visibility Views: 5793
chat Reacties: 0
thumb_upLikes: 0

Reacties ( 0 )

Er zijn nog geen reacties

Reageer

Log in om te reageren

Zoek op trefwoord

close