Business Intelligence en PortalCMS

Business Intelligence en PortalCMS
Business intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en culturele trends, teneinde beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen.


Het doel van business intelligence is afgeleid van de strategie, het bedrijfsdoel of mission statement. Deze doelen kunnen gebaseerd zijn op de korte termijn (bijvoorbeeld kwartaalcijfers voor de beurs), dan wel de lange termijn (bijvoorbeeld vergroting van het marktaandeel, creëren van aandeelhouderswaarde, etc). Business intelligence wordt beschouwd als de opvolger van Management informatiesystemen (MIS) uit voorgaande decennia.

Met PortalCMS kan de integratie van de open source business intelligence oplossing Pentaho worden gerealiseerd.

Budgettair komt business intelligence hiermee ook binnen bereik van middelgrote organisaties. Met de integratie van Pentaho bespaart u niet alleen kosten maar stijgt ook de kwaliteit van uw business intelligence omdat u vanuit een centrale gegevensbron werkt. Hierbij kunt u snel en eenvoudig consolidatie, rapportages en prognoses realiseren. De data zijn al in het systeem aanwezig en u kunt deze gegevens combineren tot de gewenste informatie. Dit komt uw reactievermogen ten goede, omdat u direct vanuit de portal zonder afhankelijkheid van derden altijd over volledige informatie beschikt. Deze uniforme werkwijze zorgt ook voor transparantie, traceerbaarheid en een controleerbare financiële verantwoording. Dit zijn belangrijke voordelen in het huidige zakelijke klimaat van globalisering en corporate governance.

Bekijk deze Flash video presentatie over business intelligence toepassing voor de i-Phone.

date_range Gepubliceerd op 11-12-2009 00:00
person Jan-Willem Reijsenbach
visibility Views: 2097
chat Reacties: 0
thumb_upLikes: 0

Reacties ( 0 )

Er zijn nog geen reacties

Reageer

Log in om te reageren

Zoek op trefwoord

close